Call for Challenges

Over Museum voor Schone Kunsten Gent

Het MSK beheert een collectie beeldende kunst uit West-Europa van de 14de eeuw tot ca. 1950, en wil in zijn presentaties, tentoonstellingen, publieksprogramma's en events de brug maken tussen de kunst van vroeger en de wereld van vandaag.

Hoe houdt het MSK communicatief het hoofd boven water in het steeds veranderende digitale landschap?

CommunicatieCultuurEconomieInformatietechnologie

Digitale communicatieplatformen veranderen steeds sneller, en we slagen er steeds minder in om organisch nieuwe publieken aan te spreken (zelfs onze vaste volgers zien amper nog onze organische social content). Hoe bereiken we meer mensen langs digitale weg en blijven we de vele veranderingen de baas, zonder enkel in te zetten op paid content?

Beschrijving van het probleem/de opdracht

Steeds meer mensen zijn enkel nog via online communicatie te bereiken. Doorheen de jaren is het MSK hierdoor steeds andere online platformen gaan gebruiken. Door ons deels oudere publiek, kunnen we minder populaire platformen ook niet zomaar laten vallen. We merken echter dat het moeilijk wordt om te blijven groeien: organische content bereikt slechts occasioneel een breder publiek van niet-volgers, onze inhoud lijkt moeilijk vertaalbaar naar een platform als TikTok (en de voeling met dit platform ontbreekt), vaste volgers krijgen steeds minder organische content te zien, en alles tegelijk in de lucht houden wordt praktisch complex. Hoe moet het MSK omgaan met de continue veranderingen op dit veld, en met de push naar paid content, wetende dat het team beperkt is en budget voor paid niet meer beschikbaar is voor andere communicatie-acties? Hoe interpreteren we onze huidige cijfers en we bepalen of gehaalde reach of groei voldoende is? Kan een aanpassing in de huidige aanpak al leiden tot beter bereik?

De verwachtingen van de oplossing

Dit is een eerder brede vraagstelling, die op verschillende manieren ingevuld kan worden. Enerzijds kan dit leiden tot een doorlichting van de huidige digitale communicatie van het MSK ifv optimalisatie van content/copy/strategie en meer efficiënte inzet van personeel en middelen. Het kan ook een verfijning of testcase zijn van een specifiek kanaal, om na te gaan of/hoe dit optimaal ingezet kan worden door het MSK rekeninghoudend met beschikbare tijd, kennis en middelen. Anderzijds kan dit een strategische denkoefening zijn rond de omgang met veranderende media en de plaats van digitale communicatie in het geheel van de marketing- en communicateestrategie van het MSK: zijn grotere verschuivingen aan de orde?

De ondersteuning die de organisatie kan bieden

/
Ongestructureerd probleem

Is beschikbaar tot

maart 31, 2024

POTENTIËLE MATCH?

Geïnteresseerd om meer te weten, of heb je vragen? Laat hier je bericht achter en beschrijf waarom je interesse hebt. Indien je eigen vak/uitdaging hiervoor geschikt is en online staat, kan je er in je bericht naar verwijzen.

Je ingevulde contactgegevens zullen samen met dit bericht verstuurd worden naar de contactpersonen. Zij kunnen daarna contact met jou opnemen.

Bericht *
Uw naam *
Uw email *
Uw telefoonnummer
Organisatie / Faculteit / Vakgroep
Over uw organisatie / faculteit / vakgroep
Website

Vragen? Contacteer callforchallenges@ugent.be