Call for Challenges

Over Museum voor Schone Kunsten Gent

Het MSK beheert een collectie beeldende kunst uit West-Europa van de 14de eeuw tot ca. 1950, en wil in zijn presentaties, tentoonstellingen, publieksprogramma's en events de brug maken tussen de kunst van vroeger en de wereld van vandaag.

Hoe maken we het huidige MSK‐imago tastbaar en kunnen we het gewenste imago versterken?

Diversiteit en inclusieMaatschappelijke impact
CommunicatieCultuurKunstMaatschappijwetenschappenMenswetenschappen

Afhankelijk aan wie je vraagt "wat het MSK is" en "waar staat het MSK voor", krijg je erg uiteenlopende antwoorden. We willen beter begrijpen hoe de buitenwereld over ons denkt, en zien hoe we het imago kunnen versterken dat we nastreven: een toegankelijke, (zelf)kritische plaats zijn waar kunst en mensen elkaar ontmoeten.

Beschrijving van het probleem/de opdracht

Het MSK werkt al meerdere jaren aan een gediversifieerd aanbod van tentoonstellingen en publieksactiviteiten, frissere communicatie, events die het museum openstellen voor meer belevingsgerichte bezoekers of die actuele subculturen verwelkomen, e.d. Daarmee willen we bewijzen dat oude(re) kunst relevant blijft in de wereld van vandaag. Tegelijk willen we tonen dat zowel bezoekers die nood hebben aan diepgravende kennis, die hun eerste stappen zetten in kijken naar kunst, of die gewoon een gezellig moment willen beleven in een originele setting... allemaal welkom zijn in het museum. Maar we hebben amper zicht op hoe de buitenwerled ons eigenlijk bekijkt, en of we slagen in onze opzet om dit imago uit te stralen. In 2015 werd een kleinschalige bevraging uitgevoerd door studenten Meertalige Bedrijfscommunicatie, waaruit bleek dat het museum (voor het jongere publiek) een grijs en hoogdrempelig imago had. Sindsdien lijkt de samenstelling van onze bezoekers te suggereren dat we dit imago deels doorbroken hebben. Spontane feedback bij bezoekers, bv via Museumpas of via de occasionele survey, is bijna altijd eenduidig positief. Maar hoe kijkt de niet-bezoeker, de twijfelaar, of de bezoeker die niet de moeite doet om een survey te beantwoorden eigenlijk naar ons? Zijn we effectief geslaagd in de opzet, en 'doe zo verder', of moeten we andere (inhoudelijke, programmatorische of communicatieve) keuzes maken om echt als open en veelzijdige museum te worden gezien?

De verwachtingen van de oplossing

Concreet verwachten we een helder plan van aanpak om tot een betrouwbare meting van het MSK-imago te komen, bij een breed publiek binnen en buiten Gent. Idealiter kan de eigenlijke imago-studie ook gebeuren, al was het op een segment van het publiek: we gaan ervan uit dat het imago bij Gentenaars, binnenlandse/buitenlandse toeristen, jongeren of ouderen... best kan verschillen. Indien een eigenlijk studie niet mogelijk is, dan hebben we minstens de handvaten, juiste vraagstellingen en methodieken... in handen om zelf, of met hulp van een externe, concreet werk te maken van een brede imagostudie.

De ondersteuning die de organisatie kan bieden

De studenten krijgen inzage in de (beperkte) data die we hebben: eerdere bevragingen en bezoekersfeedback, het grootschalige publieksonderzoek van 2022 inzake cultuurbezoek (niet gericht op imago, maar op profiling), bezoekerscijfers... Daarnaast kunnen gesprekken aangeboden worden met verschillende diensten, inzage in de marketing- en publieksstrategie en interne werking e.d. Er kan een aanlandbureau vrijgehouden worden om occasioneel vanuit het museum te werken, indien gewenst. Er kan een budget voorzien worden voor onkosten, maar dit verloopt in onderlinge afstemming.

Gestructureerd probleem

Is beschikbaar tot

maart 31, 2024

POTENTIËLE MATCH?

Geïnteresseerd om meer te weten, of heb je vragen? Laat hier je bericht achter en beschrijf waarom je interesse hebt. Indien je eigen vak/uitdaging hiervoor geschikt is en online staat, kan je er in je bericht naar verwijzen.

Je ingevulde contactgegevens zullen samen met dit bericht verstuurd worden naar de contactpersonen. Zij kunnen daarna contact met jou opnemen.

Bericht *
Uw naam *
Uw email *
Uw telefoonnummer
Organisatie / Faculteit / Vakgroep
Over uw organisatie / faculteit / vakgroep
Website

Vragen? Contacteer callforchallenges@ugent.be