Call for Challenges

Over Perspectief PV

Perspectief is een projectvereniging van en voor lokale besturen. Sinds 2017 leggen we ons toe op wijk-werken, vrijwilligers, maatschappelijk verantwoord ondernemen, sociale economie in Oostende, Bredene, De Haan, Middelkerke, Oudenburg, Gistel en Ichtegem. Dit doen we in samenwerking met Vlaanderen, VDAB, OCMW, GTB, DWSE, VVSG, COVIAS, ARKTOS, O.666, FMDO, EHO, Groep Intro, De Kringwinkel Kust, De Duinenwacht, De Oesterbank, Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen, VOKA en Unizo. Sinds 2024 realiseren we lokaal samen met 7 lokale besturen en met organisaties uit onze regio Middenkust de vierde pijler van het Vlaams inburgeringsbeleid. Dit doen we via een regionaal organisatienetwerk dat tal van actoren uit de regio Middenkust verbindt. Samen buigen we ons over een gevarieerd en toegankelijk aanbod aan participatietrajecten op maat van de inburgeraar.

maak de custumor journey voor inburgeraar en andere betrokken partijen bij netwerk-en participatietrajecten (4de pijler inburgering)

Diversiteit en inclusieGezondheid en welzijnMaatschappelijke impact
Maatschappijwetenschappen

Voor veel inburgeraars vormt het participatietraject een eerste contact met de bredere maatschappij. Een positieve beleving van het hele proces zorgt voor een snellere integratie. Hetzelfde geldt voor aanbodverstrekkers. Een positieve ervaring zorgt voor meer inzet, positieve beeldvorming en een positieve beleving. Service design ondersteunt dit.

Beschrijving van het probleem/de opdracht

Nieuwkomers, die verplicht moeten inburgeren in Vlaanderen wordt hierin begeleid. Sinds 2023 is een 4de pijler toegevoegd aan het inburgeringstraject: het participatie- en netwerktraject.  Het participatietraject is een onderdeel van het inburgeringstraject om het sociaal netwerk en participatie van de inburgeraar te versterken. Lokale besturen hebben de opdracht om het lokale aanbod te ontsluiten. Vanuit Perspectief PV ondersteunen wij de lokale besturen van de Regio Middenkust in deze opdracht. Bij deze ondersteuning worden dienstverleners betrokken met specifieke kennis, maar we rekenen ook op burgers, organisaties en verenigingen vanuit de brede maatschappij. Om deze participatietrajecten zowel voor de ondersteuners als voor de inburgeraars een positieve beleving te laten zijn, willen we hen bezorgen wat ze nodig hebben aan proces, ondersteuning, informatie, tools tijdens hun 'klantenreis' om hiervan een positieve en zinvolle beleving te maken.

De verwachtingen van de oplossing

We verwachten een 'klantenreis' voor de verschillende spelers in het participatietraject:

1. de inburgeraar, die zijn persoonlijk netwerk in onze samenleving gaat uitbreiden door te proeven van vrijwilligerswerk, begeleiding door een buddy, een stage in een bedrijf, proeven van een sportclub of van een vrijetijdsbesteding  en dit samen doet met andere Nederlands sprekenden uit de regio  in een Nederlandstalige context

2. de aanbieder = de organisatie, vereniging, lokaal bestuur, burger of onderneming, die een aanbod aan participatietrajecten uitwerken of als onderneming, organisatie, vereniging of burger(s), die als individu of groep/gezin participatietrajecten aanbieden.

In die klantenreis willen we naargelang de graad van "zelfredzaamheid" verschillende persona's definiëren zowel onder inburgeraars als onder aanbieders. Bedoeling is om met deze persona's  in functie van die verschillende informatie- en ondersteuningsbehoeften materiaal te ontwikkelen waarmee we van de participatietrajecten voor alle betrokken partijen een positieve beleving maken. Dat materiaal kan verschilelnde vormen annemen: informatie, opleiding, documentatie, tools en methodieken.

De ondersteuning die de organisatie kan bieden

We voorzien begeleiding bij het voeren van het onderzoek/uitvoeren van de opdracht en zijn bereikbaar voor zowel studenten als lesgevers voor vragen, uitwisseling, feedback. We komen graag het project voorstellen in de les.

Kennisdeling over inburgerings- en integratiebeleid. Kennismaken met de sector en maatschappelijke actoren hierin. Kennismaking met projectwerking an sich, procesbegeleiding, de inzet van verschillende methodieken, het samenwerken met zowel lokale besturen, sociale organisaties alsook het bedrijfsleven en breder maatschappelijke actoren.

Opgedane theoretisch kennis kan worden toegepast in de praktijk. 2 projectmedewerkers zijn voltijds toegewezen aan dit project en begeleiden de studenten in hun opdracht.

Studenten krijgen de kans om mee te werken in een omgeving waar een open mind en positieve ingesteldheid t.a.v. diversiteit en inclusie een basisattitude zijn.

Studenten krijgen de gelegenheid om arbeidsattitudes en skills voor het professionele leven te ontwikkelen.

 

Opdracht

Is beschikbaar tot

augustus 31, 2024

POTENTIËLE MATCH?

Geïnteresseerd om meer te weten, of heb je vragen? Laat hier je bericht achter en beschrijf waarom je interesse hebt. Indien je eigen vak/uitdaging hiervoor geschikt is en online staat, kan je er in je bericht naar verwijzen.

Je ingevulde contactgegevens zullen samen met dit bericht verstuurd worden naar de contactpersonen. Zij kunnen daarna contact met jou opnemen.

Bericht *
Uw naam *
Uw email *
Uw telefoonnummer
Organisatie / Faculteit / Vakgroep
Over uw organisatie / faculteit / vakgroep
Website

Vragen? Contacteer callforchallenges@ugent.be