Call for Challenges

Over Koor&Stem vzw

Koor&Stem vzw is het aanspreekpunt voor koren en vocale muziek. Dirigenten, zangers en bestuursleden van amateurkoren kunnen bij ons terecht voor advies, vorming en podiumkansen. We verenigen meer dan 1000 koren in heel Vlaanderen. Met verschillende projecten en initiatieven ondersteunen en promoten we het samen zingen. Zowel binnen als buiten de koorwereld, in het onderwijs, in de zorgsector en tot over de landsgrenzen heen.

Formuleer enkele beleidsaanbevelingen voor een amateurkunstenorganisatie met meer dan 1.000 aangesloten verenigingen.

Diversity and inclusionSocial impact
CultureSocial SciencesHumanities

Gezocht: strategische en operationele doelstellingen (beleidsperiode 2027-2031). Duik mee in een grote dataset van een kwantitatief onderzoek bij meer dan 1.000 koren in Vlaanderen dat plaatsvond in de zomer van 2024 en bepaal mee de volgende stappen richting een nóg meer toegankelijke koorwerking in Vlaanderen.

Description of the problem/assignment

Zingen is een heel laagdrempelige, toegankelijke activiteit. Zingen maakt deel uit van ieders leven. In iedere cultuur, in iedere levensfase zijn mensen aan het zingen. Om te zingen heb je eigenlijk ook niks nodig. Als zingen dan toch zo'n laagdrempelige activiteit is, waarom voelt niet iedereen zich dan welkom om aan te sluiten bij een koor? We onderzoeken de drempels die een koorwerking (als gestructureerde vorm van 'samen zingen') met zich meebrengt, welke inspanningen koren reeds doen op vlak van het verlagen van drempels en gaan op zoek naar het interne draagvlak bij koorbesturen om bepaalde inspanningen wel of niet te doen.

The expectations of the solution

Samen met het beleidsteam 'inclusie en welzijn' bij Koor&Stem bekijken we graag de manieren om koren te sensibiliseren om in te zetten op het laagdrempelig(er) maken van hun koorwerking. We willen dat iedereen zich welkom voelt om zich aan te sluiten bij een koor. Adhv de conclusies uit dit kwantitatieve onderzoek willen we enkele strategische en operationele doelstellingen formuleren om in ons volgend beleidsplan (periode 2027-2031) verder te kunnen inzetten op sensibilisering en ondersteuning van de schitterende koorwereld die Vlaanderen kent. Wij verwachten van jou dat je de aangeleverde data analyseert, visualiseert, interpreteert en rapporteert. 

The support the organization can provide

Dataverzameling vond plaats in de zomer van 2024; dataset is dus voorhanden om analyses op uit te voeren. Het huidige beleidsplan kan dienen als voorbeeld/raamwerk. Er zijn bij Koor&Stem enkele voltijdse krachten belast met thema's rond inclusie en welzijn, dus een vlotte opvolging en communicatie is verzekerd.

Assignment

Is available until

September 30, 2024

POTENTIAL MATCH?

Interested to know more, or do you have any questions? Leave your message here and describe why you are interested. If your own course/challenge is suitable for this and is online, you can refer to it in your message.

Your entered contact details will be sent to the contact persons together with this message. They can then contact you.

Message *
your name *
Your email *
Your phone number
Organization / Faculty / Department
About your organization / faculty / department
Website

To ask? Contact callforchallenges@ugent.be