Call for Challenges

Over Design Museum Gent

Design is overal. Design Museum Gent maakt je bewust van de grote impact die design heeft op je dagelijkse leven. Via de uitgebreide collectie, die loopt van de vijftiende eeuw tot nu, tonen we de verantwoordelijkheid die ontwerpers, producenten en consumenten daarin dragen. Design is meer dan enkel vorm en functie. Het is een weerspiegeling van het denken op dat moment. Uit het object leren we meer over cultuur en technologie, maar ook over ecologie, politiek, mobiliteit of gender. Elk voorwerp in onze collectie is een gelaagde momentopname vol boeiende verhalen. Maar we zijn meer dan een museum. Design Museum Gent is een ontmoetingsplaats voor iedereen met een hart voor design. Makers en gebruikers. We willen de Belgische designcultuur versterken en via ontwerp bredere maatschappelijke thema’s als duurzaamheid, mobiliteit en intelligente technologie in de kijker zetten. Daarnaast onderzoeken we welke rol design kan spelen in de toekomst.

Hoe kunnen we een interessante stageplaats worden voor een diversere en meer inclusieve groep studenten?

Diversity and inclusionSocial impact
CommunicationCultureBehaviourSocial SciencesUpbringing

Een museum is een samenleving in het klein, in casu vaak een samenleving van witte hoogopgeleiden. Een diversere instroom van stagiairs zou een stap in een juiste richting kunnen zijn, maar blijkt niet evident. Hoe zorgen we ervoor dat andere stagiairs ons vinden?

Description of the problem/assignment

Hoewel het museum een plek is waar vele expertises samenkomen en er heel wat verschillende profielen samenwerken, zien we dat de instroom van stagiairs (en ook sollicitanten) vaak zeer eenzijdig is: wit, hoogopgeleid, met een grote affiniteit voor cultuur. Gelijken dus, terwijl er net veel rijkdom zit in de ontmoeting. Het is goed als een museumstaf de maatschappij meer reflecteert, niet om iedereen te bereiken, dat is een illusie. We zullen nooit iedereen kunnen overtuigen om graag naar een museum te komen. Maar de personeelssamenstelling werkt wel drempelverhogend, omdat er minder herkenning mogelijk is. Meer diversiteit bij stagiairs is zeker geen alleszaligmakende oplossing, maar kan wel deel van een oplossing zijn.

The expectations of the solution

Ik verwacht geen kant-en-klare oplossing. De vraag beantwoorden zorgt ook niet voor een magische oplossing voor de samenstelling van het team. Maar het kan een boeiende en in mijn ogen broodnodige stap zijn in het bredere proces.

Het zou fijn zijn om een zicht te krijgen van wat mogelijke andere instromen van stagiairs zouden kunnen zijn. Maar ook inzichten in wat wij kunnen veranderen aan vragen/verwachtingen of hoe we ons anders de markt kunnen zetten, zodat we een interessante optie zijn voor een bredere groep van studenten.

The support the organization can provide

Tijd en overleg. Dus ja, probleem voorstellen in de les, tussentijdse feedback. Ik heb geen gigantische data ter beschikking. Een bedrijfsbezoek is op dit moment moeilijk omdat het museum gesloten is. Een budget voor gemaakte onkosten is, mits vooraf duidelijk gemaakte afspraken, mogelijk.

Structured problem

Is available until

November 8, 2025

POTENTIAL MATCH?

Interested to know more, or do you have any questions? Leave your message here and describe why you are interested. If your own course/challenge is suitable for this and is online, you can refer to it in your message.

Your entered contact details will be sent to the contact persons together with this message. They can then contact you.

Message *
your name *
Your email *
Your phone number
Organization / Faculty / Department
About your organization / faculty / department
Website

To ask? Contact callforchallenges@ugent.be