Call for Challenges

About this subject

DO! Innovation Bootcamp

Tijdens het DO! Innovation Bootcamp gaan multidisciplinaire teams van studenten en onderzoekers op zoek naar een oplossing van het probleem, met de bedoeling er een bedrijf rond op te starten. In 48 uur leren ze het probleem kennen, bedenken ze oplossingen en werken ze een concept uit.

Ik zoek juridische uitdagingen die technologisch opgelost kunnen worden.

Digital revolutionSocial impact
EconomyIndustrial SciencesInformation technologyEngineering ScienceStraight

The students

De studenten of onderzoekers die deelnemen aan dit weekend komen uit alle faculteiten. Er nemen ook niet-UGenters deel. Voor de meeste deelnemers is het de eerste keer dat ze zo een proces doorlopen, een aantal onder hen zijn actief op zoek naar een onderwerp om een startup op te starten.

De voertaal is Engels, al kan er zeker Nederlands gesproken worden in de teams waar iedereen Nederlandstalig is.

The tasks or steps students take

We starten op vrijdag rond 16 uur met een inleiding en een meet-and-greet met de organisatie om het probleem beter te leren kennen. 's Avonds doen ze verder opzoekingswerk. Op zaterdag brainstormen ze en werken ze hun concept uit. Ze nemen dan ook telefonisch contact op met een aantal relevante stakeholders voor dit probleem. Op zondag presenteren ze hun concept en kan er een prijs gewonnen worden.

The teacher's expectations for the organization

  • Je gaat ermee akkoord dat de studenten hier een eigen bedrijf mee starten. Misschien kan je hun eerste klant worden?
  • Je bent aanwezig op vrijdag om met de deelnemers de uitdaging te bespreken.
  • Je levert een aantal relevante stakeholders aan die telefonisch bereikbaar zijn op zaterdag (ze kunnen zelf opgeven wanneer).
  • Je bent bij voorkeur ook aanwezig op de presentaties op zondagmorgen.

Examples

  • Hoe kunnen we de energie die opgeslagen zit in of gegenereerd wordt door een elektrische fiets beter benutten? Dit leidde tot een start-up project waarbij men elektrische leasefietsen controleert (zeker ook op batterij vlak) en tweedehands aanbiedt.
  • Hoe kunnen we het medicamentgebruik bij ontslag van patiënten uit het ziekenhuis verbeteren? Dit leidde tot een start-up project waarbij men met AI de ontslagbrief van de dokter wil versimpelen en controleren.
unstructured problem

Size of the project

Small

Period

1st semester

POTENTIAL MATCH?

Interested to know more, or do you have any questions? Leave your message here and describe why you are interested. If your own course/challenge is suitable for this and is online, you can refer to it in your message.

Your entered contact details will be sent to the contact persons together with this message. They can then contact you.

Message *
your name *
Your email *
Your phone number
Organization / Faculty / Department
About your organization / faculty / department
Website

To ask? Contact callforchallenges@ugent.be