Call for Challenges

About this subject

Legal Design

De algemene doelstelling van deze module is om het recht meer te laten aansluiten bij de noden van de eindgebruiker. Zo laten we de studenten juridische uitdagingen uit de praktijk benaderen d.m.v. designtechnieken, in het bijzonder design thinking. Zodoende maken we de studenten warm om mee na te denken over innovatie in het recht op maat van het rechtssubject als eindgebruiker. Om de opleiding zo praktisch mogelijk te maken, krijgen de studenten juridische probleemstellingen van externe partners voorgeschoteld en worden zij gestimuleerd om in kleine groepjes aan de hand van de voormelde stappen een originele oplossing te zoeken.

Ik zoek juridische uitdagingen die vragen om innovatieve oplossingen op maat van het rechtssubject (Legal Design)

Diversity and inclusionSocial impact
Straight

The students

De studenten zijn Nederlandstalige masterstudenten Rechten, die reeds beschikken over een basiskennis van verscheidene rechtstakken.

The tasks or steps students take

In de module 'Legal Design', binnen het opleidingsonderdeel 'Professionele en Wetenschappelijke Vaardigheden', zullen masterstudenten Rechten zich in kleine groepen buigen over juridische uitdagingen, in opdracht van een externe opdrachtgever. Aan de hand van designtechnieken, meer bepaald Design Thinking, zullen de studenten het innovatieproces doorlopen in vijf stappen, met name (1) ‘empathise’ (heb empathie met de eindgebruiker), (2) ‘define’ (definieer het probleem), (3) ‘ideate’ (genereer ideeën), (4) ‘prototype’ (maak een prototype), en (5) ‘test’ (test de oplossing). Naast deze 'Design Sprints' zullen de studenten via interactieve hoorcolleges wegwijs worden gemaakt in de wereld van design thinking in het algemeen (inclusief de basics van informatie- en servicedesign), en legal design in het bijzonder. Door het toepassen van legal design op juridische vraagstukken is het de bedoeling dat studenten innovatieve oplossingen naar voren schuiven op maat van het rechtssubject als eindgebruiker. Op het eind van het semester zullen de studenten het voorgestelde ontwerp pitchen voor een jury.

The teacher's expectations for the organization

Eerst en vooral wordt een kort briefingsdocument verwacht, waarin de uitdaging en de doelgroep wordt neergeschreven. Doorheen het tweede semester van academiejaar 2023-2024 worden twee contactmomenten voorzien met de opdrachtgever (één in de opstartfase, één in de testfase), alsook de mogelijkheid om het jurymoment bij te wonen.

De studenten dienen het eindresultaat ook af te toetsen met minstens twee eindgebruikers. Bij voorkeur worden deze eindgebruikers voorgedragen door de externe opdrachtgever.

Examples

De studenten werken een volledig semester rond de juridische probleemstellingen van externe opdrachtgevers met als focus de gebruiksvriendelijkheid van het ontwerp door de eindgebruiker, zijnde het rechtssubject.

Om enkele voorbeelden te geven van mogelijke projecten:

- het uitdenken van een juridische app

- het efficiënter en transparanter maken van een juridische dienstverlening

- het opstellen van een toegankelijke en helder opgemaakte brochure over een juridisch onderwerp met eventueel toegevoegde infographics

- het herwerken van lange droge algemene voorwaarden naar een duidelijk leesbare tekst in klare taal

- het uitleggen van de rechten van het kind op maat van de doelgroep, etc.

Assignment

Size of the project

Big

Period

2nd semester

POTENTIAL MATCH?

Interested to know more, or do you have any questions? Leave your message here and describe why you are interested. If your own course/challenge is suitable for this and is online, you can refer to it in your message.

Your entered contact details will be sent to the contact persons together with this message. They can then contact you.

Message *
your name *
Your email *
Your phone number
Organization / Faculty / Department
About your organization / faculty / department
Website

To ask? Contact callforchallenges@ugent.be