Call for Challenges

About this subject

Legal Clinic Ondernemings en ICT-recht (B001684A)

In de Legal Clinic Ondernemings en ICT-recht worden studenten geconfronteerd met een of meerdere juridische vragen uit de praktijk die zij onder begeleiding dienen te analyseren en beantwoorden.

Ik zoek organisaties met een of meerdere juridische vragen.

Straight

The students

De studenten die dit vak volgens zijn eerstejaars master studenten met een grondige basiskennis die hen in staat moet stellen om juridische casussen te behandelen.

The tasks or steps students take

De studenten worden geconfronteerd met een of meerdere juridische vragen uit de praktijk die zij onder begeleiding dienen te analyseren en beantwoorden.

De doelstellingen bestaan o.m. uit:
- Zelfstandig en/of in team analyseren van casussen en ontwerpen van oplossingen
- Zelfstandig en/of in team opbouwen van een degelijke juridische argumentatie en redactie
- Mondeling presenteren en verdedigen van juridische standpunten en oplossingen van een voorgeschotelde casus
- Bewustzijn van de verantwoordelijkheid van een jurist voor rechtszoekenden
- Hebben van een dienstverlenende houding t.a.v. rechtszoekenden
Deelnemende organisaties zullen op het einde van het project een geschreven advies, overeenkomst en/of beleidsdocument ontvangen.

Voor alle projecten worden de studenten van zeer dichtbij begeleid door verschillende coaches, verbonden aan de faculteit (professoren en/of (praktijk)assistenten). Zo krijgen zij onder meer bijstand bij het verkrijgen van inzicht en afbakening aangaande de juridische issues, bij de opmaak tijdskader binnen dewelke deze issues behandeld zullen worden, alsook bij het opstellen en verbeteren van het uiteindelijke advies, overeenkomst of policy. Op het einde van het project houden de studenten een mondelinge presentatie van hun project, waarbij er door de individuele coaches extra vragen kunnen worden gesteld.

The teacher's expectations for the organization

Cruciaal is dat de studenten in contact komen met een juridische vraag / probleem vanuit de praktijk. Van deelnemende ondernemingen, organisaties, startups, ed. verwachten wij een juridische probleemstelling of, meer concreet, een juridische vraag. Zo kunnen deelnemende partijen bijvoorbeeld vragen of bepaalde wetgeving op hun start-up al dan niet van toepassing is (en indien zo, wat zij dienen te doen om in orde te zijn met dergelijke wetgeving). Ook kunnen zij vragen om een bepaalde overeenkomst, algemene voorwaarden of een policy te laten opstellen.

Examples

Twee voorbeelden zullen hierna worden aangehaald:

1. Project - DRIPL

Studenten werden in deze casus geconfronteerd met de vraag van student-ondernemers om na te gaan of hun startup-project (de lancering van drankautomaten met bepaalde vernieuwende specificaties) juridisch geen issues kent. Nadat de studenten de student-ondernemers hadden gesproken werden er (door de studenten) enkele juridische pijnpunten gedetecteerd. Op elk van deze punten gingen de studenten aan de slag teneinde de student-ondernemers te voorzien van degelijk advies.

2. Project - studentenvoorzieningen

Studenten werden in deze casus geconfronteerd met een vraag van de Ugent - dienst studentenvoorzieningen. Nadat de studenten met de verantwoordelijke van de dienst studentenvoorzieningen hadden gesproken werd hen duidelijk welke concrete vragen zij dienden te behandelen. Vervolgens gingen zij aan de slag m.o.o. de opmaak van een uitgewerkt juridisch advies.

Assignment

Size of the project

Big

Period

1ste semester, 2de semester

POTENTIAL MATCH?

Interested to know more, or do you have any questions? Leave your message here and describe why you are interested. If your own course/challenge is suitable for this and is online, you can refer to it in your message.

Your entered contact details will be sent to the contact persons together with this message. They can then contact you.

Message *
your name *
Your email *
Your phone number
Organization / Faculty / Department
About your organization / faculty / department
Website

To ask? Contact callforchallenges@ugent.be