Call for Challenges

Over dit vak

Legal Design

De algemene doelstelling van deze module is om het recht meer te laten aansluiten bij de noden van de eindgebruiker. Zo laten we de studenten juridische uitdagingen uit de praktijk benaderen d.m.v. designtechnieken, in het bijzonder design thinking. Zodoende maken we de studenten warm om mee na te denken over innovatie in het recht op maat van het rechtssubject als eindgebruiker. Om de opleiding zo praktisch mogelijk te maken, krijgen de studenten juridische probleemstellingen van externe partners voorgeschoteld en worden zij gestimuleerd om in kleine groepjes aan de hand van de voormelde stappen een originele oplossing te zoeken.

Ik zoek juridische uitdagingen die vragen om innovatieve oplossingen op maat van het rechtssubject (Legal Design)

Diversiteit en inclusieMaatschappelijke impact
Recht

De studenten

De studenten zijn Nederlandstalige masterstudenten Rechten, die reeds beschikken over een basiskennis van verscheidene rechtstakken.

De taken of stappen die studenten ondernemen

In de module 'Legal Design', binnen het opleidingsonderdeel 'Professionele en Wetenschappelijke Vaardigheden', zullen masterstudenten Rechten zich in kleine groepen buigen over juridische uitdagingen, in opdracht van een externe opdrachtgever. Aan de hand van designtechnieken, meer bepaald Design Thinking, zullen de studenten het innovatieproces doorlopen in vijf stappen, met name (1) ‘empathise’ (heb empathie met de eindgebruiker), (2) ‘define’ (definieer het probleem), (3) ‘ideate’ (genereer ideeën), (4) ‘prototype’ (maak een prototype), en (5) ‘test’ (test de oplossing). Naast deze 'Design Sprints' zullen de studenten via interactieve hoorcolleges wegwijs worden gemaakt in de wereld van design thinking in het algemeen (inclusief de basics van informatie- en servicedesign), en legal design in het bijzonder. Door het toepassen van legal design op juridische vraagstukken is het de bedoeling dat studenten innovatieve oplossingen naar voren schuiven op maat van het rechtssubject als eindgebruiker. Op het eind van het semester zullen de studenten het voorgestelde ontwerp pitchen voor een jury.

De verwachtingen van de lesgever voor de organisatie

Eerst en vooral wordt een kort briefingsdocument verwacht, waarin de uitdaging en de doelgroep wordt neergeschreven. Doorheen het tweede semester van academiejaar 2023-2024 worden twee contactmomenten voorzien met de opdrachtgever (één in de opstartfase, één in de testfase), alsook de mogelijkheid om het jurymoment bij te wonen.

De studenten dienen het eindresultaat ook af te toetsen met minstens twee eindgebruikers. Bij voorkeur worden deze eindgebruikers voorgedragen door de externe opdrachtgever.

Voorbeelden

De studenten werken een volledig semester rond de juridische probleemstellingen van externe opdrachtgevers met als focus de gebruiksvriendelijkheid van het ontwerp door de eindgebruiker, zijnde het rechtssubject.

Om enkele voorbeelden te geven van mogelijke projecten:

- het uitdenken van een juridische app

- het efficiënter en transparanter maken van een juridische dienstverlening

- het opstellen van een toegankelijke en helder opgemaakte brochure over een juridisch onderwerp met eventueel toegevoegde infographics

- het herwerken van lange droge algemene voorwaarden naar een duidelijk leesbare tekst in klare taal

- het uitleggen van de rechten van het kind op maat van de doelgroep, etc.

Opdracht

Omvang van het project

Groot

Periode

2de semester

POTENTIËLE MATCH?

Geïnteresseerd om meer te weten, of heb je vragen? Laat hier je bericht achter en beschrijf waarom je interesse hebt. Indien je eigen vak/uitdaging hiervoor geschikt is en online staat, kan je er in je bericht naar verwijzen.

Je ingevulde contactgegevens zullen samen met dit bericht verstuurd worden naar de contactpersonen. Zij kunnen daarna contact met jou opnemen.

Bericht *
Uw naam *
Uw email *
Uw telefoonnummer
Organisatie / Faculteit / Vakgroep
Over uw organisatie / faculteit / vakgroep
Website

Vragen? Contacteer callforchallenges@ugent.be