Call for Challenges

Over dit vak

Legal Clinic Ondernemings en ICT-recht (B001684A)

In de Legal Clinic Ondernemings en ICT-recht worden studenten geconfronteerd met een of meerdere juridische vragen uit de praktijk die zij onder begeleiding dienen te analyseren en beantwoorden.

Ik zoek organisaties met een of meerdere juridische vragen.

Recht

De studenten

De studenten die dit vak volgens zijn eerstejaars master studenten met een grondige basiskennis die hen in staat moet stellen om juridische casussen te behandelen.

De taken of stappen die studenten ondernemen

De studenten worden geconfronteerd met een of meerdere juridische vragen uit de praktijk die zij onder begeleiding dienen te analyseren en beantwoorden.

De doelstellingen bestaan o.m. uit:
- Zelfstandig en/of in team analyseren van casussen en ontwerpen van oplossingen
- Zelfstandig en/of in team opbouwen van een degelijke juridische argumentatie en redactie
- Mondeling presenteren en verdedigen van juridische standpunten en oplossingen van een voorgeschotelde casus
- Bewustzijn van de verantwoordelijkheid van een jurist voor rechtszoekenden
- Hebben van een dienstverlenende houding t.a.v. rechtszoekenden
Deelnemende organisaties zullen op het einde van het project een geschreven advies, overeenkomst en/of beleidsdocument ontvangen.

Voor alle projecten worden de studenten van zeer dichtbij begeleid door verschillende coaches, verbonden aan de faculteit (professoren en/of (praktijk)assistenten). Zo krijgen zij onder meer bijstand bij het verkrijgen van inzicht en afbakening aangaande de juridische issues, bij de opmaak tijdskader binnen dewelke deze issues behandeld zullen worden, alsook bij het opstellen en verbeteren van het uiteindelijke advies, overeenkomst of policy. Op het einde van het project houden de studenten een mondelinge presentatie van hun project, waarbij er door de individuele coaches extra vragen kunnen worden gesteld.

De verwachtingen van de lesgever voor de organisatie

Cruciaal is dat de studenten in contact komen met een juridische vraag / probleem vanuit de praktijk. Van deelnemende ondernemingen, organisaties, startups, ed. verwachten wij een juridische probleemstelling of, meer concreet, een juridische vraag. Zo kunnen deelnemende partijen bijvoorbeeld vragen of bepaalde wetgeving op hun start-up al dan niet van toepassing is (en indien zo, wat zij dienen te doen om in orde te zijn met dergelijke wetgeving). Ook kunnen zij vragen om een bepaalde overeenkomst, algemene voorwaarden of een policy te laten opstellen.

Voorbeelden

Twee voorbeelden zullen hierna worden aangehaald:

1. Project - DRIPL

Studenten werden in deze casus geconfronteerd met de vraag van student-ondernemers om na te gaan of hun startup-project (de lancering van drankautomaten met bepaalde vernieuwende specificaties) juridisch geen issues kent. Nadat de studenten de student-ondernemers hadden gesproken werden er (door de studenten) enkele juridische pijnpunten gedetecteerd. Op elk van deze punten gingen de studenten aan de slag teneinde de student-ondernemers te voorzien van degelijk advies.

2. Project - studentenvoorzieningen

Studenten werden in deze casus geconfronteerd met een vraag van de Ugent - dienst studentenvoorzieningen. Nadat de studenten met de verantwoordelijke van de dienst studentenvoorzieningen hadden gesproken werd hen duidelijk welke concrete vragen zij dienden te behandelen. Vervolgens gingen zij aan de slag m.o.o. de opmaak van een uitgewerkt juridisch advies.

Opdracht

Omvang van het project

Groot

Periode

1ste semester, 2de semester

POTENTIËLE MATCH?

Geïnteresseerd om meer te weten, of heb je vragen? Laat hier je bericht achter en beschrijf waarom je interesse hebt. Indien je eigen vak/uitdaging hiervoor geschikt is en online staat, kan je er in je bericht naar verwijzen.

Je ingevulde contactgegevens zullen samen met dit bericht verstuurd worden naar de contactpersonen. Zij kunnen daarna contact met jou opnemen.

Bericht *
Uw naam *
Uw email *
Uw telefoonnummer
Organisatie / Faculteit / Vakgroep
Over uw organisatie / faculteit / vakgroep
Website

Vragen? Contacteer callforchallenges@ugent.be