Call for Challenges

Over dit vak

Masterproef ("thesis")

De masterproef vormt het sluitstuk van de masteropleiding en is de finale brug tussen het onderwijs en de job als ingenieur. De student voert gedurende een academiejaar zelfstandig een technisch-wetenschappelijke opdracht uit in de specialisatie chemie (industriële chemie, kunststoffen, proceskunde, toegepaste analytische/instrumentele chemie, …). De masterproef bestaat uit een werkstuk met daarin de uitwerking van een onderwerp en een presentatie met mondelinge verdediging. Tijdens de uitvoering toont de student analytisch en probleemoplossend vermogen op academisch niveau, en getuigt daarbij van beheersing van het beschikbare instrumentarium, inventiviteit, originaliteit en vakmanschap, en van een onderzoeksgerichte houding.

Ik zoek toegepast-chemische opdrachten en probleemstellingen voor masterproeven

Circulaire economieDuurzaamheidEnergieGrondstoffen en materialenKlimaatverandering
Exacte wetenschappenIndustriële wetenschappenMilieu

De studenten

De student zit in de master industrieel ingenieur chemie. Deze studenten hebben een grondige basis in chemie en procestechnologie die ze concreet kunnen toepassen in een industriële en maatschappelijke context.

De taken of stappen die studenten ondernemen

Binnen het vakgebied gaan de meeste studenten, na een literatuurstudie over het onderwerp, experimenteel chemisch werk uitvoeren en metingen verrichten om een bepaald chemisch of kunststofverwerkingsproces te verbeteren. Dit kan formeel wetenschappelijk onderzoek zijn, maar even goed een optimalisatie in de industrie of een bijdrage aan de oplossing van een maatschappelijk probleem. Tegen het einde van het academiejaar dient de student een masterproeftekst in en verdedigt deze mondeling. De student werkt al deze zaken doorgaans zelfstandig uit, onder toezicht van een begeleider en met advies van een promotor.

De verwachtingen van de lesgever voor de organisatie

De organisatie wordt minstens verwacht om aanwezig te zijn op een startvergadering (sep-okt), halfwegvergadering (jan-feb) en op de masterproefverdediging (juni) ; deze vergaderingen kunnen uiteraard elektronisch doorgaan, of voor de eerste twee, op locatie. Een meer uitgebreide communicatie met de student is aanbevolen. Voor vragen vanuit bedrijven wordt verwacht dat de masterproef op locatie uitgevoerd wordt, waarbij  het bedrijf een begeleider voorziet. Andere organisaties of maatschappelijke actoren kunnen ook louter onderzoeksvragen suggereren, zonder noodzakelijk engagement tot begeleiding. Verschillende soorten vertrouwelijkheidsclausules zijn mogelijk om eventuele bedrijfsinput te beschermen.

Voorbeelden

Voorbeelden van maatschappelijk-industriële masterproefprojecten zijn het uitwerken van een concrete onderzoeksvraag binnen een R&D afdeling van een bedrijf uit de chemische of materiaalkundige sector (meestal experimenteel van aard), een bedrijf met een chemisch gerelateerd probleem dat oplossingen wilt verkennen waarvoor de kennis niet voor handen is in het bedrijf (bijvoorbeeld een probleem met uitstoot naar de omgeving, iets waar een chemische analysemethode voor ontwikkeld moet worden, reductie van energieverbruiken, …), het in kaart brengen en modelleren van materiaalstromen in een bedrijf, …

Opdracht

Omvang van het project

Groot

Periode

Jaarvak

POTENTIËLE MATCH?

Geïnteresseerd om meer te weten, of heb je vragen? Laat hier je bericht achter en beschrijf waarom je interesse hebt. Indien je eigen vak/uitdaging hiervoor geschikt is en online staat, kan je er in je bericht naar verwijzen.

Je ingevulde contactgegevens zullen samen met dit bericht verstuurd worden naar de contactpersonen. Zij kunnen daarna contact met jou opnemen.

Bericht *
Uw naam *
Uw email *
Uw telefoonnummer
Organisatie / Faculteit / Vakgroep
Over uw organisatie / faculteit / vakgroep
Website

Vragen? Contacteer callforchallenges@ugent.be