Call for Challenges

Algemene voorwaarden

Onze definitieve algemene voorwaarden zijn nog in opmaak. In afwachting daarvan kunnen we de grote lijnen al even meegeven.

Ondertussen kan je al een vak of uitdaging indienen. Zodra de algemene voorwaarden op punt staan zullen we je hierover informeren en kan je ermee akkoord gaan.

Voorlopige algemene voorwaarden

Als je een vak of uitdaging indient op Call for challenges dan ga je ermee akkoord dat de resultaten van de uitdaging of opdracht gepubliceerd zullen worden via een Creative commons-licentie met vermelding van de studenten die er aan gewerkt hebben.

Aangezien het werk gepubliceerd wordt zal er geen vertrouwelijke data gedeeld worden. Indien er wel gebruik gemaakt wordt van vertrouwelijke data dan dient de verantwoordelijke lesgever de dienst TechTransfer te contacteren.

UGent en de studenten zijn niet aansprakelijk voor de eindresultaten. Er is geen resultaatsverbintenis en dit is geen dienstverlening

Het hoofddoel van Call for challenges is lesgevers en studenten in contact brengen met relevante organisaties in het kader van onderwijs. De uitdagingen hebben telkens tot focus om voor studenten een waardevolle leeromgeving te creëren, niet om ze onbetaald of goedkoop in te zetten als werkkracht.

Lesgevers van UGent die een vak indienen op Call for challenges engageren zich om:

  • het eerste contact met de organisatie te initiëren
  • de nodige afspraken te maken zoals bijvoorbeeld een briefing over het vak, afstemming van de project scope, onkostenregeling, jurymomenten, …
  • minstens bij de start en bij het einde overleg te faciliteren tussen de studenten en de organisatie
  • de studenten akkoord te laten gaan met deze algemene voorwaarden zodat ze akkoord kunnen gaan met de publicatie van de resultaten
  • de resultaten van het project te bezorgen aan de organisatie 
  • contact op te nemen met Tech Transfer indien de organisatie de resultaten niet wenst te publiceren en/of indien er vertrouwelijke data uitgewisseld wordt.