Call for Challenges

All challenges

Here you will find an overview of all challenges that are looking for a teacher to work with.

Filter

Type
Type
Theme
Select
Theme
Study area
Select
Study area
Ghent University network
Ghent University network
blank
structured problem
Circular economySustainabilityIndustry 4.0Climate changeSocial impactMobility
Industrial SciencesEngineering Science
blank
structured problem
Digital revolutionSustainabilityClimate changeSocial impactMobility
CommunicationEconomySocial SciencesHumanitiesEnvironment
blank
structured problem
SustainabilityClimate changeSocial impactMobility
BehaviourEngineering ScienceTo liveSocial SciencesEnvironment
blank
Assignment
Digital revolutionDiversity and inclusionSustainabilitySocial impact
CommunicationCultureSocial SciencesHumanitiesUpbringingLanguage
blank
Assignment
Digital revolutionDiversity and inclusionSustainabilityIndustry 4.0Social impact
Information technologyEngineering ScienceHumanitiesUpbringingLanguage
blank
structured problem
Circular economySustainabilityEnergyRaw materials and materialsClimate changeSocial impactMobility
CommunicationBehaviourSocial SciencesHumanities
blank
structured problem
Circular economySustainabilityClimate changeSocial impactMobility
CommunicationBehaviourSocial Sciences
blank
Assignment
Digital revolutionHealth and wellbeing
Economy
blank
structured problemAssignment
Digital revolutionHealth and wellbeing
CommunicationEconomyHealthInformation technologyHumanities
blank
structured problem
Social impact
ManagementCommunicationInformation technologySocial SciencesHumanitiesUpbringing
blank
structured problem
Circular economySustainabilityRaw materials and materialsSocial impact
SoilBehaviourHealthEnvironment
blank
structured problemAssignment
Digital revolution
Information technologyEngineering Science

Type of challenge information

  • A ongestructureerd probleem (wicked problem): het probleem is breed geformuleerd en studenten kunnen het probleem nog verder verdiepen. Er kan een subprobleem gekozen worden en daar kunnen ideeën voor gezocht en ontwikkeld worden. Bijv.: ‘Hoe maken we zorg verstaanbaar voor alle Gentenaars?’
  • A structured problem: het probleem is grotendeels afgebakend maar de oplossing kan vanuit verschillende invalshoeken benaderd worden. Studenten kunnen creatieve oplossingen bedenken en uitwerken zonder veel beperkingen. Bijv.: ‘Hoe zorgen we ervoor dat anderstalige Gentenaars het verschil kennen tussen de huisartsenwachtpost en spoed?’
  • A Job: een duidelijke omlijnde opdracht waarbij op voorhand duidelijk is wat het probleem is en welk soort oplossing moet ontwikkeld worden. De studenten kunnen bij de uitwerking van de oplossing beperkt hun creativiteit laten zien. Bij.: ‘Ontwikkel een meertalige communicatiecampagne om het verschil tussen spoed en huisartsenwachtposten duidelijk te maken.

Thema informatie

Het thema geeft aan over welk onderwerp vakken of uitdagingen gaan.

Studiegebieden informatie

Het studiegebied geeft het soort studierichting aan. Deze zijn dezelfde als de interessegebieden in de studiekiezer. Neem daar een kijkje als je wil weten welke studierichtingen met welk gebied verbonden zijn. 

UGent Netwerk

(Inter)nationale netwerken waar UGent deel van is en waar een vak of uitdaging in betrokken is:

  • ENLIGHT: ENLIGHT is een netwerk met 9 Europese partners en verenigt de Universiteit van het Baskenland (ES), de Universiteit van Bordeaux (FR), de Comenius Universiteit in Bratislava (SK), de Nationale Universiteit Ierland in Galway (IE), Universiteit Gent (BE), de Universiteit van Göttingen (DE), de Rijksuniversiteit Groningen (NL), de Universiteit Tartu (EE) en de Universiteit van Uppsala (SE).  Zij bundelen de krachten als universitaire alliantie om structureel te gaan samenwerken op vlak van onderwijs en onderzoek. ENLIGHT staat voor “European university Network to promote equitable quality of Life, sustaInability and Global engagement through Higher education Transformation”.
  • StartForFuture: Start for Future is een programma dat door verschillende Europese universiteiten samen ontwikkeld werd en versterkt wordt door EUAcceL, het Tandem+ consortium, EIT Urban Mobility en EIT Manufacturing. Het is een open alliantie tussen de academische wereld, start-ups, de industrie en publieke organisaties die innovatie stimuleren.