Call for Challenges

All subjects

Here you will find an overview of all courses that are looking for challenges and organizations to work with. 

Filter

Type
Type
Theme
Select some options
Theme
Study area
Select some options
Study area
Ghent University network
Ghent University network
Period
Period
SustainabilityEnergyRaw materials and materialsIndustry 4.0Social impact
Industrial Sciences
Exact SciencesIndustrial SciencesEngineering ScienceEnvironment
Digital revolutionIndustry 4.0
ManagementEconomyInformation technology
SustainabilityRaw materials and materialsClimate change
SoilEngineering ScienceEnvironment
Digital revolutionDiversity and inclusionSustainabilityHealth and wellbeingIndustry 4.0Social impactMobility
To moveCommunicationCultureAnimalBehaviourHistoryHealthIndustrial SciencesInformation technologyEngineering ScienceTo liveSocial SciencesMedical sciencesHumanitiesEnvironmentPhysicsUpbringingLanguage
Circular economySustainabilityEnergyRaw materials and materialsClimate change
Exact SciencesIndustrial SciencesEnvironment

Type of challenge information

  • A ongestructureerd probleem (wicked problem): het probleem is breed geformuleerd en studenten kunnen het probleem nog verder verdiepen. Er kan een subprobleem gekozen worden en daar kunnen ideeën voor gezocht en ontwikkeld worden. Bijv.: ‘Hoe maken we zorg verstaanbaar voor alle Gentenaars?’
  • A structured problem: het probleem is grotendeels afgebakend maar de oplossing kan vanuit verschillende invalshoeken benaderd worden. Studenten kunnen creatieve oplossingen bedenken en uitwerken zonder veel beperkingen. Bijv.: ‘Hoe zorgen we ervoor dat anderstalige Gentenaars het verschil kennen tussen de huisartsenwachtpost en spoed?’
  • A Job: een duidelijke omlijnde opdracht waarbij op voorhand duidelijk is wat het probleem is en welk soort oplossing moet ontwikkeld worden. De studenten kunnen bij de uitwerking van de oplossing beperkt hun creativiteit laten zien. Bij.: ‘Ontwikkel een meertalige communicatiecampagne om het verschil tussen spoed en huisartsenwachtposten duidelijk te maken.

Thema informatie

Het thema geeft aan over welk onderwerp vakken of uitdagingen gaan.

Studiegebieden informatie

Het studiegebied geeft het soort studierichting aan. Deze zijn dezelfde als de interessegebieden in de studiekiezer. Neem daar een kijkje als je wil weten welke studierichtingen met welk gebied verbonden zijn. 

UGent Netwerk

(Inter)nationale netwerken waar UGent deel van is en waar een vak of uitdaging in betrokken is:

  • ENLIGHT: ENLIGHT is een netwerk met 9 Europese partners en verenigt de Universiteit van het Baskenland (ES), de Universiteit van Bordeaux (FR), de Comenius Universiteit in Bratislava (SK), de Nationale Universiteit Ierland in Galway (IE), Universiteit Gent (BE), de Universiteit van Göttingen (DE), de Rijksuniversiteit Groningen (NL), de Universiteit Tartu (EE) en de Universiteit van Uppsala (SE).  Zij bundelen de krachten als universitaire alliantie om structureel te gaan samenwerken op vlak van onderwijs en onderzoek. ENLIGHT staat voor “European university Network to promote equitable quality of Life, sustaInability and Global engagement through Higher education Transformation”.
  • StartForFuture: Start for Future is een programma dat door verschillende Europese universiteiten samen ontwikkeld werd en versterkt wordt door EUAcceL, het Tandem+ consortium, EIT Urban Mobility en EIT Manufacturing. Het is een open alliantie tussen de academische wereld, start-ups, de industrie en publieke organisaties die innovatie stimuleren. 

Period

  • 1ste semester: opleidingsonderdeel georganiseerd in de periode die loopt van september tot en met januari. De examenperiode valt in januari
  • 2de semester: opleidingsonderdeel georganiseerd in de periode die loopt van februari tot en met juni. De examenperiode valt in juni
  • Jaarvak: Opleidingsonderdeel dat over de twee semesters van eenzelfde academiejaar heen loopt
  • Andere: Project, initiatief, summer school… georganiseerd buiten het academiejaar of tijdens een andere periode